Kongsberg Maritime rammet av offshorekrisen

- 2016 har vært et krevende år for de deler av Kongsberg Maritime som er eksponert mot offshoremarkedet, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Eivind Yggeseth

Kongsberg Maritimes driftsinntekter var i 4. kvartal på 2.059 millioner, noe som er en svekkelse mot tilsvarende kvartal i 2015, men en økning fra 3. kvartal 2016. EBITDA i kvartalet er på 69 millioner kroner, inkludert 44 millioner kroneri restruktureringskostnader.For 2016 er driftsinntektene på 8.597 millioner kroner, ned 15,7 prosent fra 2015. EBITDA-marginen er på 3,4 prosent. Nedskrivninger og restruktureringskostnader påvirker resultatet negativt med 481 millioner kroner.- 2016 har vært et krevende år for de deler av Kongsberg Maritime som er eksponert mot offshoremarkedet. I tillegg har det vært noe svakere marked innen handelsflåtesegmentet. Vi har imidlertid gjort en rekke grep for å tilpasse oss markedet, inkludert kapasitetstilpasninger og organisasjonsendringer, men også betydelige investeringer i utvikling av nye prioriterte produkter og løsninger. Innen de segmentene som ikke er direkte påvirket av nedgangen i offshoremarkedet har det vært et godt år, og fremover ser vi mange muligheter for blant annet våre nye integrerte konseptløsninger, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.Kongsberg Gruppen forventer lavere driftsinntekter i Maritime i 2017 sammenliknet med 2016, og opplyser at det fortsatt er usikkerhet knyttet til deler av ordrereserven. Det ventes fortsatt positiv utvikling i ordreinngangen for undervannssegmentet samt for mer komplekse EIT/ETC-leveranser i 2017.