Kraftig ratefall

Tankratene faller til farlig lave nivåer onsdag.

Front Vanguard - Foto: Frontline

Reuters rapporterer om syv stortankslutninger fra Gulfen onsdag.Fire av VLCCene går til det fjerne østen med 270.000 tonn råolje hver. Ratene blir oppgitt til mellom 17.000 og 25.000 dollar pr dag, tilsvarende et nivå som gjør at flere rederier vil måtte seile med tap. John Fredriksens Frontline estimerte at de gikk i kontantmessig break even med rater på 21.200 dollar i slutten av fjerde kvartal 2016.Videre meldes det at en VLCC går til US Gulf med 280.000 tonn råolje, mens de to siste skipene går til India. For de sistnevnte er ratene noe høyere som følge av at det er en mye kortere strekning.