Lundin oppdaterer markedet

Lundin Petroleum gjennomfører sin kapitalmarkedsdag mandag.

Der opplyses det at de guider med en produksjon på mellom 79.000 og 91.000 fat oljeekvivalenter pr dag i 2017.Produksjonsguidingen for den norske virksomheten er på mellom 70.000 og 80.0000 fat oljeekvivalenter pr dag.Skiller ut virksomhetSelskapet foreslår å skille ut konsernets ikke-norske eierndeler i Malaysia, Frankrike og Nederland i et nytt selskap.Foreslaget går ut på å danne et nytt selskap med navnet Petroleum Corporation, og at aksjene i det nye selskapet skal fordeles pro-rata til Lundin Petroleums aksjonærer.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også