Mann dømt for ulovlig innsidehandel

En mann er i Oslo tingrett dømt til fengsel i 60 dager, hvorav 30 dager er gjort ubetinget, etter ulovlig innsidehandel.

33-åringen fikk redusert straff fordi han hadde tilstått forholdet. Mannen, som samlet hadde handlet for vel 70.000 kroner, må også tåle inndragning av utbyttet på rundt 24.000 kroner.Den domfelte var ansatt i et investeringsselskap som eide aksjer i et børsnotert selskap og fikk gjennom sin stilling tilgang til innsideinformasjon ved to anledninger. Han ble dømt for tre tilfeller av ulovlig innsidehandel med aksjer i det børsnoterte selskapet.- Dommen er et eksempel på hvilke misbruksmuligheter som foreligger når ansatte eller personer som forvalter andres penger på børsen, også investerer privat i det samme markedet. Retten fastslår at det er straffeskjerpende at siktede har begått et tillitsbrudd mot sin arbeidsgiver, og dette er etter Økokrims syn et viktig og riktig signal, sier politiadvokat Giske Wiede Jean-Hansen i Økokrim.(©NTB)