- Mer komplisert å verdivurdere rigger

Det trengs nye metoder for verdivurdering av offshorerigger, mener riggmeglerhuset Bassøe Offshore.

Statoils oppjekkbare rigg (Cat J). Illustrasjon: Statoil

David Carter Shinn i Bassøe Offshore skriver i en oppdatering at verdivurdering av offshorerigger blir stadig vanskeligere, og spesielt i et så lite likvid marked som nå.Vanligvis benytter man seg av sammenlignbare transaksjoner, inkludert nybygg og aktivitet i annenhåndsmarkedet, som basis for å vurdere verdien av rigger.Shinn påpeker at det de siste to årene har omtrent vært fullstendig fravær av bestillinger av nye rigger, og hvis man ser utenom de riggene som har blitt solgt til skraping, så er det bare blitt gjennomført 12 riggsalg i det åpne markedet. - Derfor vil den nåværende verdien av en rigg være mindre avhengig av nylige transaksjoner enn noen gang før, skriver Shinn.«Distressed assets» Noe som utpeker seg i dagens marked for kjøp og salg av rigger er at flere av de transaksjonene som har blitt gjennomført har vært av såkalte «distressed assets» - eiendeler som er solgt i forbindelse med konkurser eller lignende og derfor ikke nødvendigvis er en bra representasjon på resten av markedet for kjøp og salg.Shinn viser til riggene som Tor Olav Trøims Borr Drilling kjøpte på konkurssalg av Hercules Offshore til en brøkdel av prisen, og boreskipet Cerrado som Ocean Rig plukket opp for 65 millioner dollar på en auksjon i april i fjor – en pris langt under nybyggprisen på 608 millioner dollar.Nylig ble det også kjent at Borr Drilling prøvde å snappe opp et annet konkursrammet boreskip til 75 millioner dollar, dog uten å lykkes.Skreddersydde riggerI oppdateringen påpeker Shinn at det er enda flere faktorer som gjør det vanskeligere å verdsette rigger nå enn tidligere.De nye generasjonene med rigger varierer mer fra enhet til enhet når det gjelder spesifikasjoner, teknologi og byggekvalitet.- Selv rigger med akkurat det samme designet kan være utstyrt for å bore på helt forskjellige vanndyp, påpeker han.Han understreker at det også kan være stor forskjell på gamle rigger som ikke er oppgradert og de som er oppgradert, selv om den forskjellen i dagens dårlige marked kan virke relativt ubetydelig.Videre viser han til at de historisk lave utnyttingsgradene har ført til at også verdigapet mellom en rigg som er i arbeid og en som er i opplag har blitt større.- Det koster mye å bygge rigger, og de har en høy andel delikat og kostbart utstyr om bord. Når disse riggene er lagt i opplag kan den potensielle verdiødeleggelsen som følge av lengre perioder i opplag, dårlig bevaring og høye reaktiveringskostnader, føre til store svingninger i verdien, skriver han.Nytt verktøyBassøe Offshore påpeker at det som er, og fortsatt vil være, den beste metoden for en nøyaktig vurdering av riggers verdi er ved er en full gjennomgang utført av en erfaren riggmegler fordi det er så mange tekniske og kommersielle faktorer som skal tas med i en totalvurdering.Problemet med dette er at det koster mye, og riggmeglerhuset mener at digitalisering kan spille en større rolle i denne prosessen ved å forbedre tilgjengeligheten og nøyaktigheten til data som brukes i verdsettelsesprosessen.I den forbindelse lanserte Bassøe Offshore denne uken et nytt verktøy for verdivurdering av rigger med navnet RVT – Rig Valuation Tool, som skal kunne gi et mye mer riktig bilde enn tradisjonelle verdsettelsesmodeller.RVT er foreløpig en gratis versjon på deres nettsider der brukerne, basert på forskjellige tekniske og operasjonelle kriterier, kan komme frem til verdier for en rekke riggtyper og design.- RVT er et verktøy som gir markedet en dypere forståelse av riggverdiene ved å fange opp mer av nyansene som påvirker dem, sier Shinn til Hegnar.no.Han håper det vil føre til økt markedsforståelse.- Det er ment å komplementere verdsettelsesprosessen og gi brukerne muligheten til å se mer presise verdier, samt analysere en rekke faktorer og scenarioer for å hjelpe dem til en bedre forståelse av markedet, sier han og fortsetter:- Vi håper også at det vil bidra til en mer åpen diskusjon rundt temaet.