Myrseth: Trumps skattebombe kan bety «god natt» for norske selskaper

Brian Cliff Olguin

Lederen for skattekomiteen i det republikanske partiet arbeider for tiden med en skattereform som kan få dramatiske konsekvenser for verdenshandelen og viktige norske næringer.I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning slår investeringsdirektør Stig Myrseth fast at kjernen i reformen er DBTBA. Denne kryptiske forkortelsen står for «destination-based taxation with border adjustment» og kan koste norsk næringsliv skjorta. - Essensen er at selskapsskatten senkes fra dagens 35 til 20 prosent. Det eksplosive elementet er imidlertid at eksportinntekter og importkostnader holdes helt utenfor i skatteregnskapet. Dette innebærer at bedrifter som lever av eksport, aldri vil betale skatt. Videre vil skattebelastningen for selskaper som importerer mye, gå kraftig opp så fremt de ikke makter å erstatte importen med innenlandsk produserte varer, skriver Myrseth i rapporten. Gjennomføres forslaget, tror Myrseth at prisen på WTI-olje umiddelbart vil legge seg om lag 25 prosent over Brent for å hensynta den forskjellige skattemessige behandlingen av importert og innenlandsk produsert råolje. Dette vil utløse en boom i skiferoljeindustrien noe som vil føre til et raskt fall i dagens amerikanske oljeimport på fem millioner fat per dag.Faller USAs oljeimport, må OPEC finne nye markeder for varene sine. Investeringsdirektøren tror at dette lett kan lede til en ny priskrig hvor norsk råolje skvises mellom skattegunstig amerikansk skiferolje og lavkostolje fra Midtøsten og Russland. For norsk skipsfart kan det amerikanske forslaget bety «god natt». Det foregår i dag en sprudlende samhandel i petrokjemiske produkter over Atlanteren. Dette nyter blant annet kjemikalietankerne til Stolt-Nielsen godt av. DBTBA kan sette en bråstopp for disse skipningene. Videre vil USA neppe importere like mange biler fra Asia og Europa som før, noe som vil gi mindre å gjøre for Wilh. Wilhelmsen sine bilskip. Myrseth minner om at noen selskaper på Oslo Børs også vil tjene på DBTBA. Jones Act-markedet vil oppleve en boom idet den intra-amerikanske handelen vil eksplodere. Med DBTBA vil det være mer lønnsomt for Hawaii og Alaska å importere det meste fra fastlandet i USA i stedet for Asia.Dette vil gi økt etterspørsel etter Jones Act-skip noe som vil komme både American Shipping Company og Philly Shipyard til gode. Begge slippes inn i Dovre-porteføljen denne uken. Samtidig kvitter Myrseth seg med Wilh. Wilhelmsen Holding B og Stolt-Nielsen.- De fleste fagøkonomer vil hevde at DBTBA er galskap. Problemet er bare at politikerne ikke er fagøkonomer. Frihandel og globalisering har fått en dårlig klang blant velgerne, og det har Trump skjønt bedre enn noen andre, understreker Myrseth.Myrseths tips er at kongressmedlemmene vil stemme på en slik måte at det maksimerer deres egen sjanse for gjenvalg i mellomvalget om to år. I så fall tror han er sannsynligheten for DBTBA eller andre proteksjonistiske tiltak dessverre betydelig høyere enn 20 prosent. - I demokratier får velgerne politikere som fortjent. På godt og vondt. Det er synd at folk flest i USA ikke skjønner fordelene ved frihandel og global arbeidsdeling bedre, avslutter Myrseth. Dovre-porteføljen består av følgende aksjer:·                  Kongsberg Gruppen·                  The Scottish Salmon Company·                  Protector Forsikring·                  Norwegian Finans Holding·                  American Shipping Company·                  Philly Shipyard