NattoPharma tildelt forskningstilskudd

NattoPharmas International Research Network som er koordinert av Queen Mary University of London, har blitt tildelt ITN-tilskudd fra europakommisjonens forskingsprogram, Horizon 2020.Tilskuddet skal benyttes til å trene 11 tidligfase forskere i håndteringen av kroniske lidelser innen hjerte- og karsykdommer, opplyses det.  - Tildelingen av dette Horizon 2020-tilskuddet er en ære som videre understreker viktigheten av det arbeidet vi har gjort med Maastricht University, og belyser den innvirkningen K2-vitaminet kan ha på å forbedre den globale helsen, sier medisinsk direktør i NattoPharma, Hogne Vik i meldingen.