Nedgang i industrien

Tall fra Statistiska centralbyrån viser at industriproduksjonen i Sverige falt 1,8 prosent på månedsbasis i desember. På årsbasis var fallet 0,9 prosent.Estimater innhentet av Nyhetsbyrån Direkt viste ifølge TDN Finans en ventet økning på 0,3 prosent på månedsbasis og på 2,6 prosent på årsbasis.Den totale ordreinngangen for industrien falt 0,5 prosent på månedsbasis i desember, viser sesongjusterte taøø. Sammenlignet med desember året før økte ordreinngangen 4,7 prosent. Tjenesteproduksjonen økte 1,2 prosent på månedsbasis i desember, og 4,1 prosent på årsbasis.