Polarcus-oppdrag utvides

Polarcus får mer jobb i Sør-Amerika.

Polarcus Limited meldte 16. desemer 2015 om en kontrakt i forbindelse med et 3D marine seismisk prosjekt i Sør-Amerika. I dag melder selskapet om en utvidelse av prosjektet.Første fase ble fullført i august 2016, mens andre fase skal ta til i mars 2017. Denne fasen vil ta tre måneder. Den regionale kampanjen blir forlenget til inn i tredje kvartal, med opsjon på ytterligere forlengelser.