Reach Subsea får grønt lys

Generalforsamlingen i Reach Subsea har godkjent styrets forslag.

reach subsea, styreleder

I midten av januar ble det kjent at Reach Subsea planlegger en rettet emisjon .Selskapet har ifølge en melding i dag avholdt sin ekstraordinære generalforsamling. Der ble alle forslag foreslått av styret, herunder utstedelse av 48.609.900 aksjer i henhold til den rettede emisjonen og tildeling av fullmakt til styret til å utstede inntil 8.571.500 aksjer i reparasjonsemisjonen, godkjent.Tegningskursen i reparasjonsemisjonen vil være på 1,75 kroner per aksje.Les hele meldingen her.