Rekordmange nye obligasjonslån i januar

Det har aldri blitt notert så mange nye lån i løpet av januar, melder Oslo Børs onsdag. 

Det ble notert 58 nye obligasjons- og sertifikatlån i løpet av januar.Totalt ble det hentet inn 35,3 milliarder kroner gjennom nye og utvidelser av eksisterende lån.Det betyr at den samlede utestående verdien av de børsnoterte lånene er 1.731 milliarder kroner fordelt på 1.918 lån.38 av lånene var enten en bankobligasjon eller en obligasjon med fortrinnsrett. Det fremheves også at markedet for foretaksobligasjoner, inkludert high yield, er på stigende kurve etter en heller tam periode.