Rettet emisjon i forsikringsselskapet

Insr Insurance Group har gjort en rettet emisjon.

Insr (tidligere Vardia) melder at de har gjennomført en rettet emisjon på 18 millioner aksjer. Med en emisjonskurs på 7 kroner per aksje bragte det inn 126 millioner kroner.I børsmeldingen opplyser selskapet at emisjonen var betydelig overtegnet.Provenyet skal benyttes til å redusere reassuranse og til generelle selskapsformål.Det vil også komme en reparasjonsemisjon på fire millioner nye aksjer, også her med tegningskurs 7 kroner. Det opplyses ikke når reparasjonsemisjonen ventes å finne sted.