- Roboter bør betale skatt

Microsoft-grunnleggeren Bill Gates mener roboter må være med å finansiere den digitale omstillingen.

Børs

- En menneskelig arbeider som gjør arbeid verdt, la oss si 50.000 dollar i en fabrikk, så blir den inntekten skattlagt med inntektsskatt og velferdsavgifter, alt det der. Hvis en robot kommer inn, skulle du tro at vi skattlegger roboten like mye, sier Microsoft-grunnlegger Bill Gates til nettstedet Quartz.- Jeg tror ikke robotselskapene vil bli rasende over at det kan komme skatt. Det er ok, fortsetter Gates. En av årsakene til at han mener roboter bør betale skatt og være med å finansiere omstillingen, er at det kan bidra til å dempe folks frykt for innovasjon. 

bill gates
roboter
digitalisering
tech
innovasjon
Nyheter
Børs