Rød bunnlinje for Norske Skog

Norske Skogindustrier melder om et resultat på minus 124 millioner kroner i 4. kvartal 2016. Samme periode i 2015 var tapet på hele 828 millioner.Dette ga et tap per aksje på 0,57 kroner, mot et tap på 4,36 kroner samme periode for ett år siden.Inntektene beløp seg til 3.061 millioner, mot 3.087 millioner samme periode i 2015.Brutto driftsresultat var på 221 millioner kroner i 4. kvartal 2016, mot 260 millioner i samme periode året før.Dette er en nedgang fra 251 millioner kroner i 3. kvartal, hovedsakelig som følge av noe høyere spotkraftpriser i Norge, returpapirkostnader og et svekket pund. Nedgangen ble motvirket av sesongmessig høyere salgsvolum og høyere gjennomsnittlig salgspris for magasinpapir ved Boyer.Driftsresultatet endte på -73 millioner, mot 114 millioner ved samme korsvei i 2015. - Til tross for stort fokus på refinansiering av konsernet i fjor, leverte våre forretningsenheter sterke resultater. I 2017 vil vi fortsette å gjøre våre enheter mer konkurransedyktige og robuste gjennom kostnadsreduksjoner og realisering av  nye vekstinitiativ, sier adm. direktør Sven Ombudstvedt i en melding fra selskapet.