Røkke og Fredriksen redder Farstad Shipping

Restruktureringsplanen til Farstad Shipping  er i boks. Det betyr storfusjon på Oslo Børs. Blant aktørene som er med finner vi både Kjell Inge Røkke og John Fredriksen.

Solstad Offshore, Farstad Shipping og Deep Sea Supply blir verdens største OSV-selskap. Farstad Shipping ASA, Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker Capital AS, John Fredriksens Hemen Holding Limited, Farstad Shippings viktigste långivere, et betydelig antall obligasjonseiere og Ocean Yield-selskapet F-Shiplease AS har inngått en restruktureringsplan for å fullfinansiere Farstad Shipping.Det er også inngått en avtale med Solstad-familiens Soff Invest AS og Ivan II AS og Tyrholm & Farstad AS, som har avtalt å jobbe for en sammenslånig av Solstad Offshore ASA, Farstad Shipping og Deep Sea Supply Plc.Solstad Offshore blir overtagende selskap og Lars Peder Solstad blir foreslått som sjef for det sammenslåtte selskapet, som vil ha hovedkontor i Skudeneshavn. Det nye selskapet vil operere 33 CSV-er, 66 PSV-er og 55 AHTS-er.Det ses synergier på 450-600 millioner kroner pr år som følge av sammenslåingen.Farstad Shipping vil utstede 650 millioner i ny egenkapital, garantert av Aker og Hemen. Eierforholdet er basert på at Aker og Hemen tegner seg for til sammen 550 millioner kroner.Det vil blant annet også bli gjennomført en rettet emisjon i Solstad Offshore rettet mot Hemen til tegningskurs 12,50 kroner. Aker og Hemen har avtalt å tilpasse sine eierandeler slik at de vil eie like mye av det nye selskapet; 16,2 prosent hver. Ocean Yield vil ha 6,5 prosent.Solstad-familien vil eie rundt 7,2 prosent av det sammenslåtte selskapet.Sverre A. Farstad med tilknyttede selskaper Tyrholm & Farstad AS og Tyrholm & Farstad Invest AS vil eie 2,9 prosent av selskapet.Restruktureringen ventes å være ferdig i første halvår 2017.Du finner alle detaljene rundt sammenslåingen i meldingen som er sendt ut