Sitter forsiktig - men gir gass i disse aksjene

- Ingen vet foreløpig konsekvensene av Trumps til tider overraskende handlinger og hvordan dette vil påvirke aksjemarkedet.  Vi synes risikoappetitten blant investorene har vært litt for høy, noe som igjen har medført et marked priset på den høye siden, sier forvalter Jan P. Sissener i månedsbrevet fra Canopus-fondet. Teamet som forvalter Canopus har innledet året med å være svært forsiktige.- Det kommer vi nok til å være en stund fremover, sier Sissener.Sissener-fondet Canopus fikk en avkastning på 3,07 prosent i januar. Til samme tid steg OBX-indeksen på Oslo Børs 0,93 prosent.- Det ble «stang inn» i januar for Sissener Canopus, da vår Seadrill-short fikk hjelp av et kursfall på 28 prosent den 31. januar. For øvrig leverte Apple gode tall etter børs samme dag, som vi tar med oss inn i februar, sier porteføleforvalter Viktor B. Sandland i fondets månedsrapport.- Aksjemarkedet har steget på entusiasme rundt stimulerende finanspolitikk og skattelettelser i USA. I tillegg har inntjeningen til amerikanske bedrifter igjen begynte å vokse, sier Sandland.Gjennom januar har de tatt ned aksjevekten og har nå kun 55 prosent av fondets midler investert i aksjer.- Vi er positive til makro og inntjening, men skeptiske til lav risikopremie og politisk usikkerhet, derav en relativt moderat aksjevekt, sier Sandland.De største investeringene ved utgangen av januar var:1. Royal Dutch Shell2. Storebrand3. Statoil4. Prudential5. DNB