Skandiabanken vurderer å hente penger

Skandiabanken ASA vurderer å utstede et tidsbegrenset ansvarlig lån, samt en evigvarende fondsobligasjonslån.

Foto: Skandiabanken.
Børs

Skandiabanken ASA vurderer å utstede et tidsbegrenset ansvarlig lån på inntil 150 millioner kroner, samt en evigvarende fondsobligasjonslån på inntil 100 millioner kroner, dog avhengig av markedsforhold. Begge lån vil ha flytende rente og en innløsningsrett for utsteder etter fem år forutsatt godkjennelse fra Finanstilsynet.Skandiabanken ASA har i denne forbindelse engasjert DNB Markets og Swedbank som rådgivere og tilretteleggere av disse mulige transaksjonene.Generalforsamlingen i Skandiabanken ASA og Finanstilsynet har godkjent låneopptakene.

skandiabanken
Nyheter
Børs