Skrekk- og gru-aksjene

Stikkordet er «riggaksjer»

Seadrill

Mens den beste aksjen steg over 700 prosent, var flere riggaksjer blant de store taperne på børsen i januar:

  1. Seadrill: -46,18 prosent
  2. Fred. Olsen Energy: - 44,16 prosent
  3. S.D. Standard Drilling: - 36,70 prosent
  4. Questerre Energy Corporation: - 23,02 prosent
  5. Hiddn Solutions: - 22,06 prosent
  6. Incus Investor: - 20,29 prosent
  7. Gentian Diagnostics: - 18,87 prosent
  8. Aqualis: - 18,75 prosent
  9. EMAS Offshore: - 18,29 prosent
  10. Polarcus: - 17,39 prosent