Slik får du ny jobb etter kutt

- Endring er den nye normalen for de fleste norske bedrifter, sier Per Bergerud, styreleder i Curonova.

Tall fra SSB viser at én av tre jobber kan forsvinne i løpet av få tiår som følge av digitalisering. Jobber på tvers av alle bransjer, fra transport og dagligvare til media og finans, kan bli berørt.- Dersom teknologiskiftet erstatter så mange arbeidsplasser, vil den allerede hardt pressede HR-funksjonen få store utfordringer med å håndtere både nedbemanningsprosessene og arbeidstakerne på en god måte, sier Per Bergerud, styreleder i svenske Curonova, ifølge en pressemelding.-  Omstillingen vil bli spesielt brå for de mest analoge arbeidstakerne, altså de over 50 år som har dårligst forutsetninger for å tilpasse seg teknologiskiftet. Mange bedrifter vurderer hva de skal gjøre med de eldste arbeidstakerne fremover, fortsetter den tidligere-Proffice-toppen.Skal lære av svenskeneNår Curonova nå etablerer seg i Norge, tar det med seg en suksessoppskrift for å få nedbemannede medarbeidere videre i nye jobber etter omstillingsprosesser på arbeidsplassen.-  I Sverige, der arbeidsmarkedet er hardere presset enn i Norge, har vi klart å få over 90 prosent videre i nye jobber etter at arbeidsplassen deres ble nedbemannet eller endret. Der har vi jobbet mye med å gjøre folk bevisste på egen kompetanse og erfaring, og å være fleksible i valg av ny jobb, sier Heidi Lill Mollestad Oppegaard, spesialist i arbeidsrett og daglig leder i Curonova Norge AS.Curonovas egenutviklede verktøy for kompetansekartlegging, karriereprogram og støtte av jobbsøkere har vært nøkkelen til suksessen i Sverige.- Vår erfaring er at folk kan mer og har flere muligheter enn de tror. Men man må være løsningsorientert og villig til å tenke nytt rundt egen kompetanse og karriere, sier Oppegaard.Selskapet har utviklet strenge yrkesetiske retningslinjer for håndtering av omstillings- og nedbemanningsprosesser.Den nye normalen Bergerud tror omstillingen knyttet til digitalisering vil føre til økt etterspørsel etter tjenester fra byråer som spesialiserer seg på endringsledelse, kompetansekartlegging og karriererådgiving.-  Endring er den nye normalen for de fleste norske bedrifter. Dette betyr at norske bedrifter hele tiden må se etter ny kompetanse, eller videreutvikle kompetanse blant eksisterende ressurser. Det er krevende for alle parter. De ansatte tenker nok ikke på omstilling om ikke lederne deres gjør det, sier han.Curonova har utviklet en egen jobbcafé, som er en møteplass for jobbsøkere som gir inspirasjon og jobbsøkerfaglig påfyll og tilgang til et profesjonelt jobbnettverk. Curonovas samfunnsoppdrag er å få folk i arbeid.