SR-Bank: - Krevende år

- Vi har lagt bak oss et år som har vært krevende for mange av våre kunder. Dette har også preget bankens drift, sier sjefen for Sparebank 1 SR-Bank.

SpareBank 1 SR-Bank melder om et resultat etter skatt på 429 millioner kroner i 4. kvartal 2016, mot 442 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 1,68 kroner, mot 1,73 kroner ved samme korsvei året før. Resultatet før skatt ble 525 millioner kroner, sammenlignet med 477 millioner kroner i samme kvartal i 2015.Driftsresultatet før nedskrivninger på utlån ble 687 millioner kroner, mot 669 millioner kroner året før.Netto renteinntekter beløp seg til 733 millioner kroner, sammenlignet med 678 millioner kroner i 4. kvartal 2015. Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 2.158 millioner kroner for året 2016 mot 2.146 millioner kroner i 2015. Resultatet preges av fortsatt god kostnadskontroll, økte renteinntekter og et løft i inntekter fra finansielle investeringer. Resultatet preges også av økte tap, sammenlignet med 2015.Ren kjernekapitaldekning har styrket seg fra 13,3 prosent til 14,7 prosent pr. 31. desember 2016, mens egenkapitalavkastningen etter skatt ble 10,0 prosent sammenlignet med 10,8 prosent i 2015.Det foreslås et utbytte på 2,25 kroner per aksje.- Vi har lagt bak oss et år som har vært krevende for mange av våre kunder. Dette har også preget bankens drift. Med god innsats fra alle ansatte, har vi likevel skapt gode resultater i hele konsernet som jeg er svært fornøyd med. Jeg er spesielt tilfreds med den innsatsen som er lagt ned for å hjelpe kunder gjennom krevende tider, kombinert med ulike tiltak for å bedre kvaliteten i vår utlånsportefølje. I 2016 har vi også klart å styrke vår kapitaldekning betydelig, slik at vi oppfyller de krav vi har fått fra regulerende myndigheter, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.Her er rapporten  og presentasjonen.