Statoil-sjefen: Har aldri sett så høy lønnsomhet

Ivan Kverme

Statoil-sjef Eldar Sætre har ikke mistet troen på oljegigantens evne til å tjene penger.

Oljeprisen har falt, inntjeningen har kollapset, og nå vakler selv fagbevegelsen i troen på oljenæringen. Det gjør ikke Statoil-sjef Eldar Sætre, skriver Dagens Næringsliv.Frem til 2022 skal Statoil bygge og sette i produksjon en rekke større og mindre prosjekter i Norge og resten av verden. Basert på materiale Statoil har publisert, anslår avisen at oljegiganten skal investere rundt 170 milliarder kroner i prosjektene. Dersom oljeprisen holder seg over 50 dollar, er investeringene tilbakebetalt allerede innen 2023. Prosjektene vil gi en avkastning på 20 prosent etter skatt ved 50 dollar fatet, stigende til 30 prosent etter skatt med en oljepris på 90 dollar fatet.- Jeg har aldri i mine 36 år i dette selskapet sett en portefølje med høyere kvalitet og som i sum har en så høy lønnsomhet som denne, sier Sætre, ifølge avisen.Det store usikkerhetsmomentet er hvordan leverandørkostnadene vil utvikle seg i neste opptur. - Jeg er veldig usikker hvor lavt og hvor mye vi klarer å beholde. Jeg har ikke eksakt svar på det, påpeker Sætre.- Usikkerheten her ligger i faktorkostnadene, ratene på ting, prisen på stål, prisen på rigger og utstyr vi skal bruke. Der ligger mye av usikkerheten. Det er riktig at dette er selskaper som ikke har lønnsomhet. Det har ikke vi heller. Ingen i vår verdikjede har en lønnsomhet som en er fornøyd med. Dette må gjenopprettes over tid, sier Satoil-sjefen til DN.Oljegiganten la tirsdag frem sine tall for 4. kvartal, som ikke på langt nær nådde opp til analytikernes forventninger.