Statoil skuffer i 4. kvartal

Oljegiganten Statoil satt igjen med røde tall på bunnlinjen, og nådde ikke på langt nær opp til analytikernes forventninger i 4. kvartal.

Statoil melder om et resultat etter skatt på minus 2.785 millioner dollar (23,1 milliarder kroner) i 4. kvartal 2016, mot minus 1.122 millioner dollar i samme periode året før.Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 73 millioner dollar.Resultat per aksje ble minus 0,87 dollar, mot minus 0,35 dollar ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 0,02 dollar per aksje.Resultatet før skatt ble minus 2.735 millioner dollar (22,7 milliarder kroner), sammenlignet med minus 473 millioner dollar året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 1.389 millioner dollar.Driftsresultatet ble minus 1.897 millioner dollar (15,75 milliarder kroner), mot 152 millioner dollar året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 1.681 millioner dollar.Justert driftsresultat var på 1.664 millioner dollar i 4. kvartal 2016, mot 1.778 millioner dollar i 2015, og et ventet justert driftsresultat på 2.206 millioner dollar.Kontantstrøm fra driften i 4. kvartal var 2 milliarder dollar, mot 2,2 milliarder dollar i samme kvartal året før.Driftsinntektene beløp seg til 12.756 millioner dollar (105,9 milliarder kroner), sammenlignet med 13.093 millioner dollar i 4. kvartal 2015. Analytikernes forventninger lå her på 13.603 millioner dollar.- I dagens marked leverte vi solide finansielle resultater fra vår norske virksomhet og fra trading- og markedsføringsvirksomheten. Resultatet var påvirket av det negative resultatet fra den internasjonale virksomheten som skyldtes kostnadsføring av letebrønner, høy vedlikeholdsaktivitet og nedskrivninger. I kvartalet leverte vi sterk produksjon og solid operasjonell drift på tvers av alle segmenter, sier konsernsjef Eldar Sætre i en kommentar.- God effekt fra forbedringsprogrammet vårt ga årlige besparelser på 700 millioner dollar over målet på 2,5 milliarder dollar. Dette er varige forbedringer, og vi sikter mot ytterligere 1 milliard dollar i besparelser i 2017, sier Statoil-sjefen.ProduksjonStatoil leverte en egenproduksjon på 2.095 millioner foe per dag i 4. kvartal, opp fra 2.046 foe per dag i samme periode året før."Økningen skyldtes hovedsakelig opptrapping av produksjonen på nye felt og solid drift. Korrigert for salg av eiendeler, var den underliggende produksjonsveksten 2 prosent i fjerde kvartal sammenlignet med samme kvartal året før", heter det i meldingen.UtbytteStatoil-styret vil foreslå å betale et utbytte på 0,2201 dollar (1,8 kroner) per ordinær aksje for 4. kvartal 2016.I samsvar med utbytteaksjeprogrammet som ble godkjent av generalforsamlingen 11. mai i fjor, foreslår Statoil-styret at aksjonærene skal kunne velge mellom å motta utbytte for andre kvartal i enten kontanter eller nyutstedte aksjer i Statoil med 5 prosent rabatt.Her er rapporten  og presentasjonen.