Storaksjonær selger seg ned i Axactor

Storebrand-fond firer flagget.

Fond forvaltet av Storebrand Asset Management AS har 31.januar 2017 solgt 3.000.000 aksjer i Axactor AB.Etter salget eier fondene 60.867.697 aksjer i selskapet, tilsvarende 4,96 prosent av den registrerte aksjekapitalen.