VIDAR RUUD

Svak nedgang for lakseprisen

Lakseprisen faller 1,4 prosent fra uke 6 til uke 7.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittlig eksportpris var 64,08 kroner pr kilo fersk oppdrettslaks i uke 7, ned 1,4 prosent fra foregående uke.På samme tid i fjor var prisen på fersk oppdrettslaks 56,95 kroner.Det ble totalt eksportert 14.775 tonn fersk eller kjølt oppdrettslaks i perioden, ned 0,8 prosent fra foregående uke.Til sammenligning var eksporten av frossen laks på 458 tonn, ned 21,6 prosent fra uken i forveien, til en pris på 70,07 kroner pr kilo. Det tilsvarer en nedgang på 2,7 prosent. For frossen laks var prisen dermed opp 34,4 prosent, fra 52,12 kroner i samme uke i fjor.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også