Swedbank innfrir forventningene

Analytikerne traff ganske bra i Swedbank.

Swedbank melder om et driftsresultat på 5.141 millioner svenske kroner i 4. kvartal 2016, mot 4.800 millioner svenske kroner året før. Forventningen var på 5.113 millioner svenske kroner, melder TDN Finans, som viser til estimater innhentet av SME Direkt.Netto renteinntekter beløp seg til 6.247 millioner svenske kroner, mot 5.759 millioner året før og ventet 6.146 millioner kroner.