Techstep-emisjon fullført

100 millioner kroner i boks.

Techstep har hentet 100.000.002 kroner i en rettet emisjon på 17.543.860 aksjer til kurs 5,70 kroner, går det frem av en børsmelding.Emisjonen, som ble betydelig overtegnet, tiltrakk seg sterk interesse fra både eksisterende aksjonærer og nye «høykvalitets» institusjonelle og private investorer.Nettoprovenyet skal gå til ytterligere oppkjøp, så vek som generelle selskapsformål.Emisjonen var fullt garantert av blant andre Middelborg AS (eid av styremedlem Kristian Lundkvist), Cipriano AS (eid av styreleder Einar J. Greve) Datum AS (eid av Jan Haudemann-Andersen) og andre norske institusjonelle og private investorer. Garantistene vil motta en kommisjon på to millioner kroner.Styret har fordelt aksjene i to transjer, den første med 12.280.702 nye aksjer rettet mot nåværende aksjonærer og nye investorer, og den andre med 5.263.158 aksjer til Middelborg AS, Cipriano AS and Datum AS.Cipriano AS og Middelborg AS har begge blitt tildelt 877.193 aksjer i andre transje. Førstnevnte har også en opsjon på kjøp av ytterligere tre millioner aksjer.Les mer her.