Techstep med oppkjøp - Haudemann-Andersen laster opp

Techstep vil være en driver i konsolideringen innen bedriftsmarkedet for blant annet telecom, mobil og IT-utstyr, og foretar derfor flere oppkjøp i den forbindelse. 

Børs

Techstep opplyser onsdag at de har inngått en bindende avtale om kjøp av telecomselskapet Mytos.Kjøpesummen er på totalt 120 millioner kroner, og tillegg har de også inngått en prinsippavtale om kjøp av Apro Tele og Data AS for til sammen 15,5 millioner kroner.For en ikke offentligjort sum har de også kjøpt seg opp og blitt eneeier av både Teki Solutions og Nordialog Asker.I forbindelse med de nevnte transaksjonene og for å finansiere ytterligere kjøp, planlegger Techstep å gjennomføre en garantert emisjon på 100 millioner kroner til 5,70 kroner pr aksje.Kjøpet av Mytos vil bli gjort opp med 50 millioner kroner i kontanter og 70 millioner kroner i Techstep-aksjer. Disse skal utstedes til 6 kroner pr aksje, opplyses det, og totalt tilsvarer det 11.666.667 nye aksjer i selskapet, eller 11,38 prosent av den nåværende aksjekapitalen.- Med oppkjøpene av Mytos og Apro blir Techstep en komplett leverandør av den digitale arbeidsplassen. Videre tar vi et nytt vesentlig steg i retning av å etablere Techstep som en ledende nordisk leverandør av den digitale arbeidsplassen og mobilitet for ansatte. Vi vil fortsette vår strategi for videre vekst, sier CEO i Techstep Gaute Engbakk i en pressemelding. Haudemann laster oppDatum AS, selskapet til Jan Haudemann-Andersen, har ifølge en flaggemelding onsdag kjøpt 11.250.000 aksjer i Techstep, og sitter etter transaksjonen med 11.250.000 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 11 prosent.Det opplyses videre at Datum AS eier aksjer i Techstep indirekte gjennom sitt eierskap i Zono Holding AS, og dette sselskapet har besluttet å dele ut aksjer i Techstep til sine aksjonærerer.Det medfører at Datum AS får besittelse av ytterligere 15.720.370 aksjer i Techstep.Videre er Datum AS en av garantistene i en den planlagte emisjonen, og har fått en betinget tildeling på 3.508.771 aksjer.Etter emisjonen vil Haudemann sitt selskap sitte med totalt 30.479.141 aksjer i Techstep ASA, tilsvarende en eierandel på totalt 25,4 prosent av aksjene i selskapet dersom aksjene som forventes å bli utstedt i emisjonen tas med.

jan haudemann-andersen
techstep
oppkjøp
emisjon
datum as