To kjøpsanbefalinger - en salgsanbefaling

I mandagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Nordic Nanovector og North Energy mens Cxense får en salgsanbefaling.- Nordic Nanovector ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjer i stigende trender på Oslo Børs steg i perioden 1996 til 2015 i snitt 2,3 prosentpoeng mer enn gjennomsnittlig børsutvikling på tre måneders sikt. Se detaljene på trendbibelen.no. Volumbalansen er positiv og styrker trendbildet. Kursen ligger nær støtten ved ca. 86 kroner, slik at nedsiden er begrenset. På oppsiden ligger det kortsiktig motstand ved 124 kroner. Aksjen er positiv på innsidehandler, skriver Investtech. - North Energy viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Kursen har brutt motstanden ved 2,42 kroner og videre oppgang innenfor trenden indikeres. Aksjen er maksimalt positiv på innsidehandler etter at styreleder og flere andre innsidere kjøpte aksjer 18. januar. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Cxense ASA viser en svak utvikling innenfor en fallende trendkanal. Stadig flere investorer mister troen på aksjen og selger. En videre negativ utvikling innenfor trenden indikeres. Neste støttenivå ligger ved 110 kroner. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.