Utbyttefest i Sparebanken Vest

Sparebanken Vest deler ut penger over en lav sko.

Jan Erik Kjerpeseth. Foto: Sparebanken Vest.

Sparebanken Vest melder om et resultat etter skatt på 270 millioner kroner i 4. kvartal 2016, mot 266 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet per grunnfondsbevis ble 1,08 kroner, mot 1,54 krone i 4. kvartal 2015.Resultatet før skatt ble 361 millioner kroner, sammenlignet med 341 millioner kroner året før.Netto driftsinntekter endte på 780 millioner kroner, mot 717 millioner kroner året før.Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter beløp seg til 597 millioner kroner, sammenlignet med 591 millioner kroner i 4. kvartal 2015.Det foreslås et utbytte på 4,50 kroner, mot 1,10 kroner året før, samt 100 millioner kroner i gaver, sammenlignet med 20 millioner kroner i 2015.- Sparebanken Vest er godt kapitalisert og har en ytterligere styrket finansiell plattform etter et solid årsresultat i 2016. Med dette har banken de beste forutsetninger for å kunne yte finansiering på Vestlandetog bidra til vekst i 2017 i en region som er midt i en krevende omstillingsprosess. Lokal tilknytning, korte beslutningsveier og brukervennlige digitale løsninger gjør at Sparebanken Vest skal kunne bidra til å gjøre livet påVestlandet enda litt bedre, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i rapporten.Her er rapporten  og presentasjonen Følg presentasjonen LIVE fra klokken 08:00