- Utslakting er eneste effektive måte å hindre spredning

Cermaq-sjef vil stoppe PD-smitten.

Oppdrettsanlegg - Foto: Regjeringen

Cermaq mener utslakting av laks er eneste effektive måte å hindre spredning av PD-smitte nordover, ifølge TDN Finans, som viser til en fersk pressemelding torsdag. - Vi forstår selvsagt at det er ugreit på alle måter for oppdrettere i Nord-Trøndelag å måtte slakte ut fisk fordi den er syk. Imidlertid er «stamping-out» eneste effektive måte å hindre spredning av smitte, skriver fungerende administrerende direktør Snorre Jonassen i Cermaq i pressemeldingen.Jonassen mener at oppdrett i åpne merder krever disiplin for å sikre fiskehelsen og at fisk med smittestoffer må slaktes ut raskt.«Skal vi sikre at PD ikke spres videre nordover, må vi være konsekvente og raskt ta ut fisk som er smittet. Derfor er det ekstra tragisk at vårt gode forvaltningssystem med klagemuligheter i slike situasjoner fører til ekstra skade. Virus og bakterier holder seg ikke i ro mens klager og anker pågår», skriver han.Cermaq støtter forslaget om at selskapene som får pålegg om utslakting av syk fisk, skal få en kompensasjons MTB i noen måneder etter at lokaliteten er sanert.Jonassen mener at det er en gulrot ved at oppdretterne får delvis kompensert tapet ved utslakting, og at det samtidig er et incentiv til å reagere raskt ved vedtak om utslakting.