Utvanning i sikte - aksjen tar sats

Farstad Shipping fosser frem på børsen til tross for at aksjonærene kan se frem til en betydelig utvanning. 

Mandag morgen kom meldingen om at restruktureringsplanen til Farstad Shipping er i boks. Solstad Offshore, Farstad Shipping, og Deep Sea Supply fusjoneres til å bli et av verdens største offshorerederier.Det har i lang tid vært knyttet stor spenning til hva som ville bli utfallet av restruktureringen til Farstad som inntil nylig var i samtaler med Kristian Siem om en mulig sammenslåing med Siem Offshore.Fusjonsforslaget til Farstad kommer derfor ikke som noen overraskelse på Swedbank-analytiker Stig Erik Kyrkjeeide.- I store linjer var forventningen at dagens egenkapital var tapt, obligasjonsgjelden måtte konverteres til betydelig rabatt og bankene måtte bidra ut i fra sin sikrede posisjon. Det er dette som nå har skjedd, sier han til nyhetsbyrået TDN Finans.Irrasjonelt aksjehopp?En del av redningsplanen er at Farstad skal øke antallet utestående aksjer fra 39 millioner til 4.900 millioner.Ifølge kredittstrateg i DNB Markets, Magnus Vie Sundal, innebærer forslaget til sammenslåing at én Farstad-aksje vil gi 0.028 SOFF-aksjer.Han peker på at den nåværende Farstad-kursen på 4,8 kroner pr aksje tilsvarer en prising av Solstad til om lag 170 kroner pr aksje, mens dagens Solstad-pris derimot tilsvarer en prising av Farstad-aksjen på rundt 40 øre per aksje.Om restruktureringen går gjennom, men ikke sammenslåingen, innebærer det uansett at antall Farstad-aksjer øker fra 39 millioner til rundt 4.9 milliarder, altså en betydelig utvanning, forklarer strategen. Aksjekursen til Farstad Shipping skjøt likevel opp på nyheten, og var en lenger periode opp over 30 prosent.Jeg tror det er så enkelt som at en del mindre investorer ikke får med seg helt hva som skjer, kombinert med at markedet er såpass lite og tynt at disse klarer å opprettholde slike kurser, svarer Vie Sundal da Hegnar.no ber om en forklaring på markedsreaksjonen. Det er ikke første gang det har skjedd det siste året.Vie Sundal trekker frem både Havila Shipping og Prosafe som eksempler der aksjene har blitt handlet langt over kursene satt i nært forestående emisjoner.  I skrivende stund handles Farstad-aksjen til 4,82 kroner, tilsvarende en oppgang på 14,22 prosent så langt i dag.