Wilson med årets beste kvartal

Foto: Hentet fra Wilsonship.no

Økte inntekter på tampen av året sørget for en EBITDA på 7,4 millioner euro.

Wilson melder torsdag at konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) endte på 7,4 millioner euro i 4. kvartal 2016, sammenlignet med 6,9 millioner euro i 4. kvartal 2015. Dette skyldes ifølge selskapet en positiv utvikling i fraktinntektene som overstiger selskapets økte driftskostnader.Resultatet før skatt gikk i null i 4. kvartal, som er en resultatforbedring fra det foregående året hvor man endte i rødt med -0,7 millioner euro. Inntjeningsnivået bedret seg fra 3. til 4. kvartal og selskapet hadde et høyere aktivitetsnivå, som ga et positivt utslag på driftsresultatet og EBITDA.Som følge av det har Wilson også positive framtidsutsikter for 2017.- 1. kvartal har startet på nivå med 4. kvartal, hvilket er et godt tegn da man kunne forvente en nedgang fra 4. og inn i 1. kvartal. Styret har således en forventning om at inntjeningsnivå og resultat fra drift for 1. kvartal 2017 kan bli på nivå med 4. kvartal 2016, skriver styret i kvartalsrapporten.Totalt for 2016 hadde Wilson en bruttoomsetning på 240 millioner euro og en EBITDA på 25 millioner euro.Hele rapporten kan du lese her


Les også