Aldri hatt mer penger til oppkjøp

Johan H. Andresen - Foto: Finansavisen

Investeringene til Ferd har vokst fra ti til nær 29 milliarder på ti år. Selskapet har aldri hatt mer penger til oppkjøp.

Fra sommeren overtar 35-åringen Morten Borge sjefsroret i Johan H. Andresens Ferd. Han kommer fra stillingen som investeringsdirektør i Ferd Capital, som er den største delen av familieselskapet, med nær 13 milliarder kroner i hel- eller deleide selskaper, ifølge DN.I fjor var avkastningen i Ferd Capital på 18 prosent.Avtroppende Ferd-sjef John Giverholt sier beholdningen av kontanter og ubenyttet kreditt på nær syv milliarder kroner ved nyttår er det høyeste som er rapport hittil.– Det betyr at vi kan ta litt mer risiko fremover, sier Giverholt til DN.Johan H. Andresen trekker frem en spesielt viktig lærdom fra Giverholt, som han selv ansatte i investeringsteamet for 16 år siden.– Han introduserte meg for «giring», sier Andresen, og peker på sammenhengen mellom egenkapital og gjeld i delvis gjeldsfinansierte oppkjøp.– Det har gjort handlingsrommet større og utgangspunktet har aldri vært bedre enn nå, sier Andresen.