Betaler 25 millioner kroner for bøter

Sevan Marine har inngått forlik vedrørende bøtene de har fått fra brasilianske myndigheter.

Sevan Marine - Foto: selskapet

Sevan Marine har torsdag inngått forlik med Piranema LLC om å betale tre millionar dollar til Piranema relatert til bøter fra brasilianske petroleumsmyndigheter (ANP). Dette tilsvarer om lag 25,5 millioner kroner.Sevan Marine er etter avtalen forpliktet til å betale eventuelle fremtidige krav, men ingen av selskapene er på dette tidspunktet ikke kjent med at det vil komme noen flere krav. Sevan Marine har i sine regnskaper for 2016 avsatt 3,7 millioner dollar, og vil derfor gjøre en inntektsføring på 0,7 millioner dollar i første kvartal 2017.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker