Dette er en trussel mot oppturen

Kapital på jakt etter avkastning kan i verste fall true oppgangen i tørrlastmarkedet.

«Alle» er nå enige om bunnen i tørrlastmarkedet er tilbakelagt, og aktører som Golden Ocean, Songa Bulk med flere, posisjonerer seg for en solid opptur.I shipping har imidlertid historien vist at shippingaktørene gjentatte ganger har prestert å ødelegge for seg selv ved å bestille alt for mange nye skip i oppgangsperioder, noe som har ført til en flodbølge av nye skip i markedet, og påfølgende nedtur.Det store spørsmålet er om den positive stemningen som råder nå, vil føre til at historien gjentar seg ved at det bestilles masse nybygg.- Ja, det tror jeg vil skje, sier analysesjef i Torvald Klaveness-rederiet, Peter Lindström til Hegnar.no.Han understreker imidlertid at skip i annenhåndsmarkedet fortsatt fremstår som svært billig relativt til nybygg, og viser til at selv om prisene for skip i annenhåndsmarkedet som prosent av nybyggprisene er på vei opp, så er de fortsatt på et attraktivt nivå.- Derfor tror jeg ikke at vi vil se massiv kontrahering av nybyggkontrakter med det første. Men så fort nybygg fremstår mer attraktivt enn Secondhand samt at forwardprisene gir mening, så vil pengene strømme inn, forklarer han.- Det vil i tilfelle først påvirke 2019 eller senere, understreker Lindström.Private Equity- Det er flokkmentaliteten som gjør at det ofte går feil, sier han om hvorfor historien har en så sterk tendens til å gjenta seg. Samtidig er han nøye med å understreke at det ikke bare er rederne som tråkker hardt på gassen i oppgangsperiodene.- Det ikke lenger slik at shipping er en lukket business med høye inngangs barrierer. Hvis det er muligheter der ute som rederne ikke benytter seg av, så vil det strømme inn kapital fra aktører utenfor industrien, sier analysesjefen og nevner aktører som hedgefond og Private Equity-fond.Søker avkastningÉn investor påpeker overfor Hegnar.no at det stadig er mange aktører som de nevnte fondene som søker avkastning, og at det positive sentimentet i markedet kan få dem med kortest hukommelse til å begynne å bestille hos verftene igjen.Det samme advarer Pareto Securities mot i en ny rapport, gjengitt av bransjenettstedet Splash247.«Både på aksjesiden, og high yield-gjeldssiden, vil tørrbulk mest sannsynlig være det første segmentet som risikerer å bli oversvømt av investorpenger igjen, og få satt oppturen i fare», skriver meglerhuset.Nå kan ting tyde på at det er akkurat det som er i ferd med å skje.- Akutt deprimert- Jeg er akutt deprimert, sa CEO hos det Hong Kong-baserte rederiet, Mandarin Shipping til nettstedet, og fortalte at han hadde møtt et verft som hadde sagt at de ble oversvømt av bulk-forespørsler.- Det ser ut som vi dreper gåsen før eggene er klekket. Stopp galskapen, sa han i en formaning til sine reder-kolleger.- Stemmene fra tørrbulkmiljøet om å beherske seg fra å bestille nye skip vil ikke bli hørt hvis prisen er riktig. Alt dette er naturlig – det har skjedd før, og er vanskelig å gjøre noe med, skriver CEO i Western Bulk Chartering, Jens Ismar på LinkedIn.Selv om det skal være mange som lufter mulighetene for å bestille nytt, har det ikke endt i så mange endelige kontrakter foreløpig.Så langt i 2017 er det bestilt fem Ultramax-skip ved det kinesiske verftet Jiangsu New YZJ med levering av ett skip i 2018, tre i 2019, og det siste i 2020, ifølge tall fra Clarksons Platou.