En kjøpsanbefaling – to salgsanbefalinger

I mandagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i American Shipping Company mens Marine Harvest og Lerøy Seafood Group får en salgsanbefaling.- American Shipping Company ligger i en stigende trend. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Videre oppgang innenfor trenden indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en stor rektangelformasjon i januar. Formasjonen har et kursmål på 32 kroner. Positiv volumbalanse styrker trendbildet. Det ligger støtte ved 27 kroner, mens det er motstand ved ca. 31 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Marine Harvest ga salgssignal fra to formasjoner i februar, og kursen har nå brutt både støtten ved 138 kroner og gulvet i den stigende trendkanalen. Bruddet skjer på høyt volum, aksjen var børsens mest omsatte aksje på fredag, og aksjen er oversolgt på RSI. Mange vil ut av aksjen og er villige til å gå ned i pris. Dette skaper et negativt momentum som svekker aksjen på kort sikt. Neste støttenivå ligger ved 120 kroner. Aksjen er negativ på innsidehandler etter at flere innsidere løste inn opsjoner og solgte aksjene 22. mars. Vurdering: Svak salgskandidat, skriver Investtech.- Lerøy Seafood Group ga salgssignal fra en formasjon i februar og har nå brutt den stigende trenden. Høyt volum på nedgangen indikerer at det er et flertall av pessimister blant investorene. Sammen med oversolgt RSI gir dette et negativt momentum som svekker aksjen ytterligere på kort sikt. Det er støtte ved 390 kroner, mens det er motstand ved 430 kroner. Vurdering: Svak salgskandidat, avslutter Investtech.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker