Golar LNG Partners sikrer seg kontrakt

Gassrederiet har blitt tildelt en kontrakt med et stort internasjonalt oljeselskap, opplyses det i en melding fredag.

Kontrakten er for LNG-skipet Golar Grand.Oppstart er i april 2017, og varigheten er i første omgang på to år. Avtalen inkluderer opsjoner som gjør at den totale varigheten kan komme opp i ni år. Dersom opsjonene benyttes til å forlenge kontrakten til fem år, regner Golar LNG med årlige snittinntekter på 10 millioner dollar.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også