Island Offshore får kritikk av Oslo Børs

Børs

Oslo Børs skriver i en melding at offshorerederiet Island Offshore som har et obligasjonslån notert på Nordic ABM, har brutt reglene for offentliggjøring av delårsrapporter jfr. ABM-reglene seksjon 3.4.6 (1). Ifølge den bestemmelsen skal halvårlige rapporter bli offentliggjort så fort som mulig etter avslutningen av den relevante perioden, men ikke senere enn to måneder senere. Oslo Børs skriver at Island Offshore gjorde sin rapport offentlig 27 dager etter tidsfristen.Sanksjonen mot selskapet kommer i form av offentlig kritikk, men dersom noe lignende skjer igjen, vil Oslo Børs vurdere å stryke noteringen av obligasjonslånet til rederiet. 

island offshore
obligasjoner
obligasjonslån
oslo børs
nordic abm
kritikk