Island Offshore tynget av store nedskrivninger

Kraftige nedskrivninger sendte det Ulsteinvik-baserte offshorerederiet i mørkerødt i 4.kvartal.

Rederiet kunne melde om driftsinntekter på 332 millioner kroner i 4.kvartal 2016, ned fra 435 millioner kroner i tilsvarende periode året før.EBITDA endte på 116 millioner kroner, sammenlignet med 163 millioner kroner i 4.kvartal 2015.Selskapet måtte ta nedskrivninger på 896 millioner kroner i kvartalet på flåten sin, så EBIT endte derfor på minus 872 millioner kroner i 4.kvartal 2016, mot minus 196 millioner kroner i 4.kvartal 2015.I tilsvarende kvartal året før endte nedskrivningene på 268 millioner kroner. Resultatet før skatt ble mer enn halvert til minus 1.048 millioner kroner, fra minus 459 millioner kroner ved samme korsvei året før. For året som helhet endte resultatet før skatt på minus 917 millioner kroner, ned fra minus 371 millioner kroner i 2015. Flåteverdien ved utgangen av 2016 var på 8.376 millioner kroner, mens den var på 9.773 millioner kroner ved utgangen av 2015.Den totale gjelden til selskapet er til sammenligning på 8.448 millioner kroner.Venter på redningsplankeIsland Offshore er at av mange offshorerederier som har slitt tungt som følge av oljenedturen.I november lanserte selskapet en plan for å endre strukturen på konsernets langsiktige finanser.I forbindelse med det arbeidet inngikk rederiet en stand-still avtale med de sikrede långiverne i selskapet, og i kvartalsrapporten opplyses det at forhandlingene om en langsiktig og bærekraftig finansiell plattform fortsetter, men at disse tar lengre tid enn først antatt. Den eksisterende avtalen de har med utvalgte sikrede långivere om lettelser i lånebetingelsene utløper i juni 2017. Tegn til økt aktivitetSelskapet som nylig kunne gi jobben tilbake til 300 stykker etter nye kontrakter gjorde at de kunne ta seks skip ut av opplag, ser tegn til økt aktivitet i markedet for konvensjonelle forsyningsskip og ankerhåndteringsfartøy.En mer betydelig bedring ventes imidlertid ikke før en "mer bærekraftig oljepris har etablert seg", i tillegg til økte investeringer i leting og produksjon.Selskapet tror på en tidligere bedring i markedet for subsea og LWI.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også