Mistanke om ILA i Nordland

VIDAR RUUD

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Geiterøya i Vestvågøy kommune i Nordland.

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11198 Geiterøya i Vestvågøy kommune i Nordland. Lokaliteten drives av Isqueen AS, melder Mattilsynet torsdag.«Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 2. mars om positive laboratoriefunn for ILA. Mattilsynet fattet mistanke om ILA 3. mars på grunnlag av sykdomssymptomer på fisken ved lokaliteten og analyseresultater fra Veterinærinstituttet», skriver tilsynet i meldingen.Lokaliteten drives av Isqueen AS.