Negativt nytt fra RenoNorden

RenoNorden ser økte kostnader i tiden fremover.

RenoNorden står overfor økte kostnader relatert til tapsbringende kontrakter, opplyses det i en melding.Noen av kostnadene skal være engangskostnader i for 1. kvartal 2017, mens andre er økte kostnader i tiden fremover.Selskapet melder også at de i tillegg har kontrakter i Danmark uten lokale tariffavtaler, hvor de har påløpt flere arbeidstimer enn planlagt grunnet uventet høyt sykefravær. Dette har resultetert i økt bruk av overtid og ekstra personell.Ifølge RenoNorden er de økte kostnadene ventet å redusere EBITDA-marginen i 1. kvartal med rundt fire prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal i fjor.Også i de kommende kvartaler forventes det at EBITDA-marginen vil ligge under nivået fra 2016, men med mindre avvik enn i 1. kvartal.Selskapets ledelse skal nå ha iverksatt flere tiltak for å dempe den økte operasjonelle risikoen i de ovennevnte kontraktene, og er også i dialog med kunder for å forbedre driften.Les hele meldingen her.


Les også