Norne Securities høyner i bank

Meglerhus stokker om i toppvalgene.

Sparebank 1 SR-Banks filial på Sola. Foto: Banken/Flickr.

Norne Securities høyner estimater på inntjening, utbytte og kursmål på flere norske sparebanker.- Sparebankene leverte sterkere resultater enn ventet i 4. kvartal, delvis takket være lavere utlånstap. Sektoren er fortsatt attraktiv, basert på gode utbytter og sterke kapitaldekningsrater etter 4. kvartal. Selv etter det seneste rallyet, holder multiplene seg lave med en median pris/bok (markedsverdi i forhold til bokførte verdier) på 0,90, skriver analytikerne Zilvinas Jusaitis og Irmantas Vaskela i en analyse Hegnar.no har fått tilgang til.Meglerhusets toppvalg i sektoren er Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebanken Vest og Sparebank 1 SMN, etter at sistnevnte ble tatt inn i stedet for Sparebank 1 SR-Bank.Høyner kursmål x 4Kursmålet høynes fra 63 til 69 kroner i Sparebank 1 Nord-Norge, fra 59 til 66 kroner i Sparebanken Vest og fra 75 til 84 kroner i Sparebank 1 SMN. I tillegg jekkes kursmålet i Sparebank 1 SR-Bank fra 70 til 80 kroner.- SR-Bank er fortsatt et godt investeringscase, men i en situasjon der oljeprisen er under press foretrekker vi Sparebank 1 SMN, som har lavere oljeeksponering, høyere utbytte-yield og bedre kapitaldekning, heter det.Sparebank 1 Nord-Norge og Sparebanken Vest beholder sin status som toppvalg grunnet sterke kvartalsrapporter, den beste kapitaldekningen og egenkapitalavkastningen i sektoren, solide utbytter i 2016/17 og lav direkteeksponering mot olje.- 14-18 prosent oppsideSparebank 1 SMN stiger 1,4 prosent til 73,75 kroner på Oslo Børs tirsdag ettermiddag.Videre er Sparebank 1 SR-Bank opp 1,1 prosent til 67,75 kroner, mens Sparebanken Vest klatrer 0,4 prosent til 57 kroner.Sparebank 1 Nord-Norge er uendret på 60 kroner.Nornes analytikere ser dermed en oppside på 14-16 prosent for sine tre toppvalg (Nord-Norge, Vest og SMN) fra dagens nivåer.SR-Bank, som altså ble vraket som toppvalg, har den høyeste estimerte oppsiden på rundt 18 prosent.