Point Resources har gjort storoppkjøp

Nå er salget av ExxonMboil sine egenopererte felt på norsk sokkel i boks.

Det har i lengre tid vært spekulasjoner om at det HitecVision-eide oljeselskapet Point Resources skal ha vært i ferd med å kjøpe ExxonMobils egenopererte felt på norsk sokkel.Administrerende direktør for Exxon i Norge, Morten Mauritzen, skrev i et brev til de ansatte som ble gjengitt av Petro.no at det pågikk diskusjoner, men at ingen avtale var inngått.Onsdag kan Hitechvision fortelle at én avtale er i boks.Kjøpesummen er ikke kjent, men ifølge DN skal den være på nærmere åtte milliarder kroner, avhengig av hvilken oljepris man legger til grunn.- Salget av disse eiendelene har ingen innvirkning på ExxonMobils andre oppstrømseiendeler, som utgjorde rundt 75 prosent av vår netto produksjon i Norge sist år, og selskapet vil fortsatt være en betydelig investor i Norge, heter det i en melding fra Mauritzen. Point Resources på sin side vil tidoble sin egen oljeproduksjon etter kjøpet som gjelder feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst, og det delvis utbygde Forseti-feltet, samt Jotun-feltet hvor produksjonen ble nedlagt i 2016. I tillegg kommer den flytende produksjonsfasiliteten på Jotun A, samt Sandnes-kontorene til Exxon.Produksjonen fra feltene var på 60.000 fat oljeekvivalenter pr dag i 2016, opplyser Hitechvision, og potensialet skal være å øke produksjonen organisk til over 80.000 fat pr dag i 2022.Det ventes ingen reduksjoner i staben på 300 ansatte som jobber i den oppkjøpte delen.Salget ventes å bli gjennomført i fjerde kvartal 2017.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også