RenoNorden dundrer til bunns

Tom Hauglund anbefaler å holde seg langt unna.

RenoNorden dundrer til all-time low på Oslo Børs etter dagens resultatvarsel .Aksjen står i skrivende stund i 86 øre, tilsvarende en nedgang på 20,4 prosent, og har vært nede i 85 øre på det laveste. Det verdsetter selskapet til 324 millioner kroner.Dagens nedgang kommer ikke overraskende på investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet.- Selskapet leverte kvartalstall for en måned siden , og overskriften var nærmest «nytt år, nye muligheter». De snakket mye om forbedrede internrutiner og ny ledelse, og hentet inn 350 millioner kroner i frisk egenkapital , skriver han i en kommentar Hegnar.no har fått tilgang til. Kjøpte på én kroneReperasjonsemisjonen ble avsluttet for bare fire uker siden. - I rapporten for 4. kvartal skrytes det av rekordhøy ordrebok, og at det verste ligger bak selskapet. Dog skriver de om noen utfordringer i Danmark og Sverige, men når du leser rapporten får du inntrykk at det jobbes med løsninger for å dempe dette, fortsetter Hauglund.Nordnet-økonomen viser til at flere i den nye ledelsen kjøpte aksjer i restruktureringen. - Man skulle tro at en restrukturering med en rettet emisjon helt nede på én krone aksjen burde vært en god inngang for ledelsen. Flere i ledelsesgruppen kjøpte, deriblant finansdirektøren og landsjefen i Norge, Danmark og Sverige. Men jeg stusset veldig over at styreformann Erik Thorsen ikke kjøpte noen aksjer, skriver han.- Dette stinker det avDet oppsiktsvekkende ifølge Hauglund er det selskapet skriver om utsiktene for bare fire uker siden.«Marginen er ventet å stabilisere seg i 2017 relativt til 2016, og å bedre seg deretter. Investeringene ventes å øke svakt i 2017 grunnet flere oppstarter.»I 4. kvartal 2015 var EBITDA-marginen (driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer) 12 prosent. I samme periode i 2016 rapporterte selskapet om 7,5 prosent.- På noen uker har de funnet ut at EBITDA-marginen har falt ytterligere fire prosentpoeng. Mye av dette marginfallet relateres til kontrakter inngått i 2016, noe som skulle tilsi at ledelsen burde ha visst om dette da de sendte ut rapporten for 4. kvartal og gjorde en reparasjonsemisjon. Dette stinker det av, smeller det fra Hauglund.- Når man ikke kan stole på ledelsen, bør man heller ikke eie aksjen, avslutter investeringsøkonomen.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også