Så mye vil Statoil redusere CO2-utslippet

Statoil har et mål om å redusere CO2-utslipp per produserte fat med 20 prosent innen 2030.

Børs

Statoil har et mål om å redusere CO2-utslipp per produserte fat med 20 prosent innen 2030, går det frem av Statoils klimaveikart onsdag.Statoil kunngjør ifølge TDN Finans også et nytt mål om å redusere utslippene fra den globale virksomheten med tre millioner tonn CO2 per år innen 2030, sammenlignet med 2017.Selskapet opplyser at de allerede er i rute med å levere 1,2 millioner tonn i CO2-utslippsbesparelser fra virksomheten på norsk sokkel innen 2018, to år foran planen og 50 prosent over målene som ble satt av den norske petroleumsindustrien i 2008.Innen 2020 planlegger Statoil ifølge nyhetsbyrået nå å bruke 25 prosent av forskningsmidlene til nye energiløsninger og energieffektivisering for å nå denne ambisjonen, inkludert havvind, karbonfangst og -lagring samt hydrogen.

statoil
co2
Nyheter
Børs