Selger til Hagen og Sundt

Ratos har solgt sin eierandel i Arcus til Canica og Sundt.

Børs

Ratos har ifølge en melding solgt sin eierandel i Arcus på 23,6 prosent til Canica og Sundt til kurs på 47,4 kroner.Det totale salget er på 16.077.244 aksjer, og Canica og Sundt har kjøpt henholdsvis 15.200.000 og 877.244 aksjer.Etter transaksjonen eier Canica 22.650.552 aksjer i Arcus, tilsvarende 33,30 prosent av utstedt aksjekapital.Canica og Sundt har inngått en avtale om å overholde «lock-up»-perioden, opprinnelig inngått av Ratos ved børsnotering, for resten av bindingstiden.   

canica
sundt
ratos
Nyheter
Børs