Skagen kjøper Golden Ocean-aksjer

Skagen er blant investorene som har sikret seg Golden Ocean-aksjer.

Børs

Verdipapirfond forvaltet av SKAGEN AS har i dag mottatt melding om tildeling av 466.000 aksjer i Golden Ocean Group Limited (GOGL) i forbindelse med emisjon i selskapet. SKAGEN vil etter mottak av aksjene, som følge av utvanningseffekter, eie 6.304.313 aksjer i selskapet eller 4,76 prosent av selskapet.Emisjonskursen var 60 kroner.

skagen fondene
golden ocean
Nyheter
Børs