Styreleder øker i bank

Kjell Bjordal investerer.

Styreleder Kjell Bjordal i Sparebank1 SMN har i dag, gjennom selskap han kontrollerer, kjøpt 10.000 egenkapitalbevis i banken til kurs 67,50 kroner, går det frem av en børsmelding.Bjordal eier etter dette 120.000 aksjer i banken.Sparebank 1 SMN steg 0,4 prosent til 67,75 kroner i torsdagens handel på Oslo Børs.