Kjetil Holta har 180 millioner kroner i kostpris på investeringen i Active Brands. Med en prising på en milliard kroner sitter han etter det DN erfarer igjen med en papirgevinst på en halv milliard kroner.Ifølge avisen vil noe av dette reinvesteres i selskapet, og han vil fortsatt ha 20 prosent eierandel.– Jeg vet ikke hva jeg skal bruke pengene til, men jeg synes det er god forvaltning ikke å ha så mange av eggene i én kurv, sier Holta. Investoren forteller til DN at han er i ferd med å bygge opp sitt eget lille oppkjøpsfond i Holta Invest.– Nå er vi godt i gang og har mange spennende investeringer både privat og på børs. Å ta aktive eierroller gjennom aktive eierskap i styret er noe vi ønsker å gjøre mer av, sier Holta til DN.