Vipps får kjøpe Mcash

Vipps får tommelen opp av Konkurransetilsynet for å kjøpe Mcash.

Konkurransetilsynet fikk opplyst 13. februar 2017 at Vipps ville overta Mcash, betalingsløsningen til Sparebank 1.Dette oppkjøpet er nå godkjent. - Vipps AS sitt erverv av Sparebank 1 sin mobilbetalingsløsning Mcash vil ikke i vesentlig grad hindre effektiv konkurranse, og dermed kan sammenslåingen tillates, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet i meldingen.Vipps var opprinnelig en del av DNB-konsernet, men er nå et frittsteånde selskap der DNB eier 52 prosent, mens SpareBank 1-alliansen eier 25 prosent, de selvstendige sparebankene 12 prosent, Eika Alliansen 10 prosent og Sparebanken Møre 1 prosent.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også